• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Krav til søknad

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Krav til søknad

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Det er lurt å ha lasta ned Skattemelding for siste år og finna fram fødselnummer for føresette og barn før du startar utfylling av skjemaet.

Skattemelding for siste år skal leggjast ved søknaden.
Dersom det er endring i inntekt i forhold til skattemelding, må søkjar dokumentera denne endringa og forventa inntekt framover. Denne dokumentasjonen kan også lastast opp.

Om du ikkje får til å laste opp dokumentasjon i skjema kan den sendast til kommunen via e-Dialog. Merk innsendinga med SFO foreldrebetaling. Alternativt kan det sendast inn per post.

Fødselnummer på barn og vaksne i hushaldninga må du fylle ut.

Hugs at også enkelte ytingar frå NAV er skattepliktige og skal dokumenterast.

Informasjon om redusert foreldrebetaling og korleis du søker.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader