Skule- og barnehagerute. Ferie og fridagar

Skuleruta er sett i samanheng med barnehageåret, og er i størst mogleg grad ei samordna barnehage- og skulerute.

Skule- og barnehagerute 2023-2024 (PDF, 150 kB)

Skule- og barnehagerute 2024-2025 (PDF, 395 kB)

Skule- og barnehageruta er ei lokal forskrift vedteken i utval for oppvekst, skule og kultur.