Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for deg mellom 13 og 23 år.

Tilbodet skal vera enkelt å oppsøkje, og ein stad du vert teken på alvor med dine små og store helseproblem og utfordringar.

Kontaktinfo

Fatima Hosam
Lege helsestastasjon for ungdom
Vibeche Storebø
Jordmor
E-post
Mobil 902 58 169
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjon-og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 952 14 473

Opningstider

Torsdagar frå kl 14:30 til kl 16:00

Stengt heilagdagar og ferie.

Open dør og ingen timebestilling.

Adresse

Besøksadresse
Helsestasjon for ungdom, Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6
5392 Storebø