Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for deg mellom 13 og 23 år.

Tilbodet skal vera enkelt å oppsøkje, og ein stad du vert teken på alvor med dine små og store helseproblem og utfordringar.

Kontaktinfo

Vibeche Storebø
Jordmor
E-post
Mobil 90 25 81 69
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjon-og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 95 21 44 73

Opningstider

Torsdagar frå kl 14:30 til kl 16:00

Stengt heilagdagar og i skuleferiane.

Open dør og ingen timebestilling.

Adresse

Besøksadresse
Helsestasjon for ungdom, Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6
5392 Storebø