Søskenmoderasjon for familiar med barn både i barnehage og SFO

Austevoll kommunestyre har innført søskenmoderasjonsordning for familiar med barn både i barnehage og i SFO.

Ordninga medfører at du betalar for barn i barnehagen etter vedtekne satsar, og du søker om koordinert søskenmoderasjon for barn som går i SFO.

Ønsker du søskenmoderasjon frå starten av nytt skuleår, må du sende søknad før 1. august og vedtak om moderasjon gjeld då frå 1. august og ut skuleåret. Sender du søknad etter 1. august eller seinare, gjeld vedtaket frå første heile månad etter at søknad er mottatt i kommunen og ut skuleåret.

Søknadsskjema finn du når du loggar deg på Visma flyt skole.