Våre medarbeidarar

Sjukepleiarane har følgande tenester:

  • Sjømannslegeattest og offshoreattest
  • Blodprøvetaking og andre laboratorietenester
  • EKG, spirometri og 24 timer blodtrykk
  • Oppfølging av sår, stingfjerning med meir
  • Influensavaksine og koronavaksine
  • Vaksinesetting av andre vaksinar etter resept frå lege
  • Reisemedisinsk rådgjeving


For timebestilling, ring 55081050.

  • Meld deg i resepsjonen når du kjem
  • Gje beskjed viss du har frikort
  • Ver venleg og bruk godkjend emballasje til urinprøvar

Kontaktinfo

June Hevrøy
Sjukepleiar
Lene G. Vik
Sjukepleiar
Stine Storebø
Sjukepleiar
Line Vik
Sjukepleiar
Ann Kristin Fagerbakke
Bioingeniør
Maria H. Mathisen
Helsefagarbeidar
Mona Troland
Sjukepleiar
Kaia Blænes
Sjukepleiar