Austevoll kommune

Kartleggingar og rapportar

Kartlegging av støy på Storebø

I forbindelse med revidering av områdereguleringsplanen for Storebø har det vert utarbeidd ei kartlegging av støy frå vegtrafikk og industri innanfor området. Resultat og vurderinger i støykartlegginga vert nytta i planlegging av ny bebyggelse.

Støykartlegging for Storebø (PDF, 9 MB)

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14