Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

§ 6 Endringar i vedtektene

Vedtekter for Austevoll ungdomsråd

§ 6 Endringar i vedtektene

Vedtektene kan endrast av ungdomsrådet med minst 2/3 fleirtal. Slike endringar er gyldige frå det tidspunkt dei er godkjent av kommunestyret.