Infeksjonskontrollprogram ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

6 Grunnlagsinformasjon

Effektiv førebygging og kontroll av infeksjonar vert bygd på grunnleggjande hygieniske prinsipp og standardtiltak. Desse må inngå i alt arbeid ved institusjonen.